Om CFS


Historia

Idéen att starta Chalmers Studentkårs Flippersällskap kom under SM 2007 i Göteborg. Efter lite lättare disskutioner kom man fram till att försöka göra något av det. Detta mynnade ut i ett möte den 4:e december i Focus. Under detta möte planerades det mesta såsom vad flipperföreningen skulle heta, vad vi skulle göra, stadgar m.m. Datum för årsmötet bestämdes till den 31:e januari 2008. Detta är datumet som CFS officiellt skapades. En styrelse valdes och det började arbetas för att få igång verksamheten i föreningen. I början av 2009 avslutades dom sista delarna i "uppstartsfasen" genom att vi blev en kårförening och sedan dess har allt rullat på.

Vad gör CFS?

I CFS stadgar står följande under punkten ändamål
§ 2.1 Föreningen existerar i syfte att främja intresset och kunnandet inom flipperspel.
§ 2.2 Föreningen har till uppgift att erbjuda studenter en bra miljö att utveckla och utbyta sin kunskap inom flipperspel.

Enkelt sagt så arbetar CFS för alla som har/vill skaffa eller vill spela flipper på Chalmers. Detta bland annat genom följande:
- Annordna spelträffar och Chalmers Mästerskapen i flipper
- Arbeta för att få fler flipper till Chalmers
- Agera stödjande mot alla sektioner som har eller vill skaffa flipper
- Arbeta för att medlemmarna i CFS ska få tillgång till att spela på Chalmers samtliga flipper dygnet runt